Program rabatowy - Wyjątkowe rabaty na ubezpieczenia majątkowe dla lekarzy

Dismiss

Polisa Grupowa
Dla Lekarzy

Unikatowe rozwiązanie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Izby Lekarskiej.
Szeroki zakres ochrony – niska cena.

Mam praktykę
lekarską
Nie mam praktyki
lekarskiej