Program rabatowy - Wyjątkowe rabaty na ubezpieczenia majątkowe dla lekarzy

Dismiss

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Zgłoszenia roszczeń prosimy przesyłać na adres:

PZU SA
ul. Postępu 15A
02-676 Warszawa


elektronicznie na adres:

[email protected]

przez internet:

https://zgloszenie.pzu.pl

telefonicznie:

infolinia PZU 801 102 102

Zgłoszenia roszczeń prosimy przesyłać na adres:

InterRisk SA Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa


przez internet:

https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

telefonicznie:

infolinia InterRisk(22) 575 25 25