Program rabatowy - Wyjątkowe rabaty na ubezpieczenia majątkowe dla lekarzy

Dismiss

Polityka cookies

Polityka cookies

 1. Wszelkie zwroty użyte w niniejszym dokumencie należy odnosić do definicji zawartej w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną Usługodawcy tj. KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, posiadająca numer NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected], nr telefonu +48 662 246 225, +48 606 508 088.
 2. Korzystając z Serwisu Usługobiorca jednocześnie wyraża zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz na wykorzystywanie plików cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę poprzez stosowne ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę plików cookies, powinien niezwłocznie zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo zaniechać używać serwisu.
 5. W związku z korzystaniem z serwisu przez Usługobiorcę oraz udostępnianiem zawartości serwisu przez Usługodawcę, stosuje się pliki cookies, zapisywane przez na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

  a. utworzenia i korzystania z indywidualnego konta użytkownika w Serwisie bez potrzeby każdorazowej rejestracji;

  b. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać indywidualnego loginu i hasła;

  c. dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i preferencji;

  d. tworzenia statystyk, gromadzonych w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, celem dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników;

  e. dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 7. Usługodawca oświadcza, że w większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 9. Usługodawca oświadcza, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 10. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 11. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: session cookies oraz persistent cookies.

  a. Session cookies to pliki o charakterze tymczasowym, przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy wyłącznie do czasu bądź wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

  b. Persistent cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 12. W ramach Serwisu stosowane są także następujące rodzaje plików cookies:

  a. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, tj. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu;

  c. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie ustawień i personalizacji Użytkownika np. w zakresie języka, rozmiaru czcionki;

  d. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści marketingowych oraz reklamowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: W ramach korzystania z Usług udostępniając swoje dane osobowe dane wyraża Pani/ Pan zgodę na poniższe. W chwili przekazania tych danych przez Panią/Pana ich Administratorem PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, posiadająca numer NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected], nr telefonu +48 662 246 225, +48 606 508 088


Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

a. w celach w celu realizacji usług objętych niniejszą umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. w celach analitycznych, w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;

d. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, w przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, albo z obowiązującymi przepisami praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

e. W zakresie przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO


 1. Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami jest konieczne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie odpowiednio z niektórych lub wszystkich Usług.
 2. Dane, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez prawo podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 4. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy; Innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Podmiotom w wskazanych w Dokumentacji Produktowej, w tym Ubezpieczycielom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  a. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);

  b. prawo dostępu do swoich danych;

  c. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  d. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  f. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;

  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.